Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam

0
19

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,59 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt từ quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn có nhiều chuyển biến tốt.

</p> <p>Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), 3 quý đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông vẫn đạt mức tăng trưởng dương, tuy tốc độ có chậm hơn so với năm trước. Giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 376,8 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 23,6% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Từ nay cho tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông vẫn được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.</p> <p>Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra có nhiều lạc quan hơn năm trước. Kể từ đầu quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng mạnh. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, quý 4/2018, tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá tốt.</p> <p>Mặc dù chưa thực sự ổn định và lấy lại “phong độ” của nhiều năm trước nhưng có thể nói, năm 2018, xuất khẩu cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu vui sau nhiều năm liên tục dưới mức tăng trưởng âm. So với năm trước đó, xuất khẩu cá tra sang EU được coi là có nhiều thay đổi bất ngờ. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng dương trên 14% này đã là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra sang EU trong ít nhất 3 năm trở lại đây. Dự báo, từ nay tới hết năm 2018, mức tăng trưởng này còn tiếp tục duy trì.</p> <p>Cũng theo Vasep, ASEAN là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 4 của các doanh nghiệp Việt Nam trong ba quý đầu năm nay. Giá trị xuất khẩu tính đến hết tháng 9/2018 đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Điều đáng chú ý, trong 3 tháng của quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang hai thị trường là Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh so với năm trước. Riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan tăng 116,9%; sang Philippines tăng 64,5% và sang Singapore tăng 8,2%. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang cả ba thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&via=Allsexpix+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://allsexpix.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://allsexpix.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&media=http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://allsexpix.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://allsexpix.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" data-text="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/tang-goi-noi-that-250-trieu-nhan-nha-o-ngay-khi-mua-can-ho-sun-square.html">Tặng gói nội thất 250 triệu, nhận nhà ở ngay khi mua căn hộ Sun Square</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/phe-chuan-ong-nguyen-manh-hung-giu-chuc-vu-bo-truong-thong-tin-va-truyen-thong.html">Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://allsexpix.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-23T02:26:13+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-23T02:26:13+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://allsexpix.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Allsexpix news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5cc2cd11910c9_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5cc2cd11910c9" ><script>var block_td_uid_3_5cc2cd11910c9 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.id = "td_uid_3_5cc2cd11910c9"; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5cc2cd11910c9_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5cc2cd11910c9_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":18067,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.post_count = "6"; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.found_posts = "2574"; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.header_color = ""; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5cc2cd11910c9.max_num_pages = "429"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5cc2cd11910c9); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5cc2cd12b58f8" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5cc2cd11910c9" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5cc2cd12b5904" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5cc2cd11910c9" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5cc2cd11910c9 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/can-ho-cao-cap-thinh-phat-tower-tam-nhin-rong.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Thịnh Phát Tower tầm nhìn rộng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Thịnh Phát Tower tầm nhìn rộng"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/can-ho-cao-cap-thinh-phat-tower-tam-nhin-rong.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Thịnh Phát Tower tầm nhìn rộng">Căn hộ cao cấp Thịnh Phát Tower tầm nhìn rộng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-can-ho-sunlight-tower-khong-gian-thoang.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Sunlight Tower không gian thoáng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ Sunlight Tower không gian thoáng"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-can-ho-sunlight-tower-khong-gian-thoang.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Sunlight Tower không gian thoáng">Khu căn hộ Sunlight Tower không gian thoáng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/bds-phia-bac-tp-hcm-don-bay-ha-tang-va-chinh-sach.html" rel="bookmark" title="BĐS Phía Bắc TP.HCM: ĐÒN BẨY HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Phía Bắc TP.HCM: ĐÒN BẨY HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/bds-phia-bac-tp-hcm-don-bay-ha-tang-va-chinh-sach.html" rel="bookmark" title="BĐS Phía Bắc TP.HCM: ĐÒN BẨY HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH">BĐS Phía Bắc TP.HCM: ĐÒN BẨY HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/tms-luxury-hotel-residence-khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-van-hoa-phong-phu-song-hien-dai.html" rel="bookmark" title="TMS Luxury Hotel & Residence Khu căn hộ chung cự văn hoá phong phú sống hiện đại"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TMS Luxury Hotel & Residence Khu căn hộ chung cự văn hoá phong phú sống hiện đại"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/tms-luxury-hotel-residence-khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-van-hoa-phong-phu-song-hien-dai.html" rel="bookmark" title="TMS Luxury Hotel & Residence Khu căn hộ chung cự văn hoá phong phú sống hiện đại">TMS Luxury Hotel & Residence Khu căn hộ chung cự văn hoá phong phú sống hiện đại</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-bds-tp-hcm-giam-suc-hut-bds-vung-ven-tang-nhiet.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – BĐS TP.HCM giảm sức hút, BĐS vùng ven tăng nhiệt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát – BĐS TP.HCM giảm sức hút, BĐS vùng ven tăng nhiệt"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-bds-tp-hcm-giam-suc-hut-bds-vung-ven-tang-nhiet.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – BĐS TP.HCM giảm sức hút, BĐS vùng ven tăng nhiệt">Địa Ốc Long Phát – BĐS TP.HCM giảm sức hút, BĐS vùng ven tăng nhiệt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/nha-dau-tu-san-lung-dat-nen-cac-tinh.html" rel="bookmark" title="Nhà đầu tư săn lùng đất nền các tỉnh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà đầu tư săn lùng đất nền các tỉnh"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/nha-dau-tu-san-lung-dat-nen-cac-tinh.html" rel="bookmark" title="Nhà đầu tư săn lùng đất nền các tỉnh">Nhà đầu tư săn lùng đất nền các tỉnh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5cc2cd11910c9" data-td_block_id="td_uid_3_5cc2cd11910c9"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5cc2cd11910c9" data-td_block_id="td_uid_3_5cc2cd11910c9"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://allsexpix.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='18067' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="9490883bdf" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="65"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5cc2cd12bc662_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5cc2cd12bc662" ><script>var block_td_uid_8_5cc2cd12bc662 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.id = "td_uid_8_5cc2cd12bc662"; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5cc2cd12bc662_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5cc2cd12bc662_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.post_count = "3"; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.found_posts = "25902"; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.header_color = "#"; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5cc2cd12bc662.max_num_pages = "8634"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5cc2cd12bc662); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5cc2cd12bc662 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/cam-nang-kien-thuc-cong-nghe-huong-dich.html" rel="bookmark" title="Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2019/04/93ae391456b9f018720385de5bfa34b2-150x150.png" alt="" title="Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/cam-nang-kien-thuc-cong-nghe-huong-dich.html" rel="bookmark" title="Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích">Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-26T08:38:46+00:00" >26 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/cam-nang-kien-thuc-cong-nghe-huong-dich.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Công nghệ hướng đích được coi là một dấu mốc quan trọng của ngành y học từ cuối những năm 90 tới nay. Một trong ... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/ban-nen-su-dung-dich-vu-bao-duong-dieu-hoa-khi-nao.html" rel="bookmark" title="Bạn nên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng điều hòa khi nào"><img width="" height="" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/thumbnail.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/ban-nen-su-dung-dich-vu-bao-duong-dieu-hoa-khi-nao.html" rel="bookmark" title="Bạn nên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng điều hòa khi nào">Bạn nên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng điều hòa khi nào</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/minhminhkipo">minhminhkipo</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-26T05:40:21+00:00" >26 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/ban-nen-su-dung-dich-vu-bao-duong-dieu-hoa-khi-nao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> 1. Tại sao bạn cần bảo dưỡng điều hòa:   Điều hòa nhiệt độ sử dụng một thời gian thường có... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/giao-duc/gia-su-gioi-don-vi-khac-chuyen-day-kem-mon-tieng-trung.html" rel="bookmark" title="Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-150x150.jpg" alt="" title="Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/giao-duc/gia-su-gioi-don-vi-khac-chuyen-day-kem-mon-tieng-trung.html" rel="bookmark" title="Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung">Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/quyanhnt">quyanhnt</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-26T04:55:01+00:00" >26 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/giao-duc/gia-su-gioi-don-vi-khac-chuyen-day-kem-mon-tieng-trung.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Sinh viên năm 2 khoa Trung ĐHNN, thành viên Hanoi free private tour guide, đã có kinh nghiệm gia sư , kiên nhẫn, chăm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://allsexpix.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://allsexpix.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://allsexpix.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://allsexpix.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://allsexpix.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://allsexpix.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://allsexpix.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://allsexpix.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://allsexpix.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://allsexpix.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://allsexpix.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://allsexpix.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/cam-nang-kien-thuc-cong-nghe-huong-dich.html" rel="bookmark" title="Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2019/04/93ae391456b9f018720385de5bfa34b2-100x70.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2019/04/93ae391456b9f018720385de5bfa34b2-100x70.png 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2019/04/93ae391456b9f018720385de5bfa34b2-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/cam-nang-kien-thuc-cong-nghe-huong-dich.html" rel="bookmark" title="Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích">Cẩm nang kiến thức công nghệ hướng đích</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-26T08:38:46+00:00" >26 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/ban-nen-su-dung-dich-vu-bao-duong-dieu-hoa-khi-nao.html" rel="bookmark" title="Bạn nên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng điều hòa khi nào"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/chua-duoc-phan-loai/ban-nen-su-dung-dich-vu-bao-duong-dieu-hoa-khi-nao.html" rel="bookmark" title="Bạn nên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng điều hòa khi nào">Bạn nên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng điều hòa khi...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-26T05:40:21+00:00" >26 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/giao-duc/gia-su-gioi-don-vi-khac-chuyen-day-kem-mon-tieng-trung.html" rel="bookmark" title="Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/giao-duc/gia-su-gioi-don-vi-khac-chuyen-day-kem-mon-tieng-trung.html" rel="bookmark" title="Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Trung">Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-26T04:55:01+00:00" >26 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5cc2cd13075b5 --> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-04-26 09:19:15 -->