Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu

0
175

Tổ chức Hướng tới minh bạch, cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018.

</p> <p>Kết quả cho thấy, ở khía cạnh minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp, các công ty niêm yết thể hiện kết quả tốt nhất trong khía cạnh này với điểm trung bình 88%, tiếp theo là nhóm các doanh nghiệp nhà nước đạt 60%. Các doanh nghiệp FDI đứng sau cùng với điểm trung bình chỉ đạt 32%.</p> <p>Kinh nghiệm thực tế cho thấy, phần lớn các công ty con của các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam không thành lập công ty con cấp hai, cả ở trong và ngoài nước. Trường hợp này đúng với 8 trong số 15 doanh nghiệp FDI được đánh giá trong cáo cáo.<br /> </p> <p>Đối với 7 doanh nghiệp còn lại, kết quả tìm kiếm cho thấy các doanh nghiệp này có sở hữu công ty con cấp hai hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả thất vọng khi điểm trung bình của 7 doanh nghiệp này chỉ đạt 32%.</p> <p>Các doanh nghiệp như Big C, Zuellig, Pharma Vietnam và Olam Vietnam có điểm số 0%.</p> <p>“Sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực này là vấn đề và làm hạn chế khả năng nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam”, báo cáo nêu.</p> <p>Những kết quả trên cho thấy rõ sự cần thiết phải đưa ra các quy định pháp lý về công khai minh bạch cũng như các hạn chế của việc công bố thông tin tự nguyện. Việt Nam đã áp dụng các quy định về công khai thông tin đối với các doanh nghiệp, chẳng hạn như thông tin về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu, công ty con.<br /> </p> <p>Những quy định này được vận hành tốt ở hai nhóm doanh nghiệp các công ty niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước dẫn đến các thực hành tốt về minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp.</p> <p>Trong khi đó, các công ty đa quốc gia lớn có xu hướng bỏ qua việc công khai thông tin về các công ty con ở nước ngoài do đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Sự thiếu hụt thông tin này làm hạn chế khả năng giám sát của các bên liên quan tại các quốc gia nơi các công ty con này hoạt động.</p> <p>Ở khía cạnh công khai thông tin về các chương trình phòng chống tham nhũng, các doanh nghiệp nhà nước đạt điểm thấp nhất về công khai thông tin chương trình phòng chống tham nhũng. Các doanh nghiệp FDI đạt điểm cao nhất.<br /> </p> <p>Tuy không thể đánh giá được thực tế thực hiện thông qua việc công khai thông tin về chương trình phòng chống tham nhũng, nhưng mức độ công khai được xem là chỉ số quan trọng về cam kết và nỗ lực của doanh nghiệp để đấu tranh với tham nhũng.</p> <p>Còn ở khía cạnh cơ chế báo cáo theo quốc gia, khía cạnh này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam có các công ty con hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài. Đặc biệt doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong số 18 doanh nghiệp lớn nhất được khảo sát có hoạt động bên ngoài Việt Nam, không có doanh nghiệp nào công khai thông tin tài chính cơ bản tại các nơi doanh nghiệp hoạt động. </p> <p>Kết quả này do quy định pháp luật của Việt Nam không yêu cầu rõ ràng việc công khai tài chính của các công ty con, bao gồm công ty hoạt động ở bên ngoài Việt Nam. </p> <p>Báo cáo TRAC Việt Nam 2018 là báo cáo được thực hiện trên 45 doanh nghiệp lớn nhất lựa chọn từ danh sách Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2017, gồm doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các công ty niêm yết và các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.<br /> </p> <p>Thông tin được thu thập từ các trang điện tử chính thức của doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2018 đến ngày 5/6/2018. </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+FDI+thi%E1%BA%BFu+minh+b%E1%BA%A1ch+v%E1%BB%81+c%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+v%C3%A0+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+s%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu&url=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html&via=Allsexpix+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html&media=http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+FDI+thi%E1%BA%BFu+minh+b%E1%BA%A1ch+v%E1%BB%81+c%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+v%C3%A0+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+s%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+FDI+thi%E1%BA%BFu+minh+b%E1%BA%A1ch+v%E1%BB%81+c%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+v%C3%A0+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+s%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu%20-%20http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" data-text="Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/thuong-nghi-sy-my-john-mccain-qua-doi-o-tuoi-81.html">Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain qua đời ở tuổi 81</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/hang-det-may-viet-sap-vuot-trung-quoc-chiem-linh-thi-truong-han-quoc.html">Hàng dệt may Việt sắp vượt Trung Quốc, chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://allsexpix.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-26T06:33:19+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-26T06:33:19+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Allsexpix news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5fc5a8b9f2edc_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5fc5a8b9f2edc" ><script>var block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc = new tdBlock(); block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.id = "td_uid_3_5fc5a8b9f2edc"; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5fc5a8b9f2edc_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5fc5a8b9f2edc_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6569,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.post_count = "6"; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.found_posts = "2689"; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.header_color = ""; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc.max_num_pages = "449"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5fc5a8b9f2edc); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5fc5a8ba0ca8c" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5fc5a8b9f2edc" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5fc5a8ba0ca96" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5fc5a8b9f2edc" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5fc5a8b9f2edc class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai">Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/saigon-pearl-du-an-can-ho-chung-cu-sang-trong-hien-dai-thiet-ke-thoang.html" rel="bookmark" title="Saigon Pearl dự án căn hộ chung cư sang trọng hiện đại thiết kế thoáng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Saigon Pearl dự án căn hộ chung cư sang trọng hiện đại thiết kế thoáng"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/saigon-pearl-du-an-can-ho-chung-cu-sang-trong-hien-dai-thiet-ke-thoang.html" rel="bookmark" title="Saigon Pearl dự án căn hộ chung cư sang trọng hiện đại thiết kế thoáng">Saigon Pearl dự án căn hộ chung cư sang trọng hiện đại thiết kế thoáng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-the-gold-view-khong-khi-tu-nhien.html" rel="bookmark" title="Khu dự án The Gold View không khí tự nhiên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu dự án The Gold View không khí tự nhiên"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-du-an-the-gold-view-khong-khi-tu-nhien.html" rel="bookmark" title="Khu dự án The Gold View không khí tự nhiên">Khu dự án The Gold View không khí tự nhiên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/gem-riverside-can-ho-phong-cach-tao-nha-thien-nhien-xanh.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside Căn hộ phong cách tao nhã thiên nhiên xanh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gem Riverside Căn hộ phong cách tao nhã thiên nhiên xanh"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/gem-riverside-can-ho-phong-cach-tao-nha-thien-nhien-xanh.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside Căn hộ phong cách tao nhã thiên nhiên xanh">Gem Riverside Căn hộ phong cách tao nhã thiên nhiên xanh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-can-ho-cao-cap-co-thiet-ke-chu-trong-trai-nghiem-sinh-song.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sinh sống"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sinh sống"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-can-ho-cao-cap-co-thiet-ke-chu-trong-trai-nghiem-sinh-song.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sinh sống">Khu căn hộ cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sinh sống</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-can-ho-cho-thue-the-manor-noi-ly-tuong.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Cho thuê The Manor nơi lý tưởng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ Cho thuê The Manor nơi lý tưởng"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/khu-can-ho-cho-thue-the-manor-noi-ly-tuong.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Cho thuê The Manor nơi lý tưởng">Khu căn hộ Cho thuê The Manor nơi lý tưởng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5fc5a8b9f2edc" data-td_block_id="td_uid_3_5fc5a8b9f2edc"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5fc5a8b9f2edc" data-td_block_id="td_uid_3_5fc5a8b9f2edc"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://allsexpix.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6569' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="ebcdedb222" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="7"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5fc5a8ba11fa0_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5fc5a8ba11fa0" ><script>var block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.id = "td_uid_8_5fc5a8ba11fa0"; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5fc5a8ba11fa0_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5fc5a8ba11fa0_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.post_count = "3"; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.found_posts = "26841"; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.header_color = "#"; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0.max_num_pages = "8947"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5fc5a8ba11fa0); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5fc5a8ba11fa0 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/the-thao/arsenal-khoi-dau-te-nhat-lich-su-o-ngoai-hang-anh.html" rel="bookmark" title="Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/11/a-4362-1606707411-150x150.jpg" alt="" title="Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/the-thao/arsenal-khoi-dau-te-nhat-lich-su-o-ngoai-hang-anh.html" rel="bookmark" title="Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh">Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/luckyars1761989">TRẦN QUỐC THÁI</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-30T16:24:14+00:00" >30 Tháng Mười Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/the-thao/arsenal-khoi-dau-te-nhat-lich-su-o-ngoai-hang-anh.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Với thất bại 1-2 trước Wolves tối 29/11, Arsenal vẫn chỉ sở hữu 13 điểm sau 10 vòng đầu tiên - thấp kỷ lục... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/may-tap-duong-vat-gia-re-cai-thien-kich-thuoc-duong-vat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/08/images-150x150.jpg" alt="" title="Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/may-tap-duong-vat-gia-re-cai-thien-kich-thuoc-duong-vat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng">Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/tranhantung89">Trần Hán Tưng</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-30T08:32:26+00:00" >30 Tháng Mười Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/may-tap-duong-vat-gia-re-cai-thien-kich-thuoc-duong-vat-nhanh-chong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thuở xa xưa, nam giới đã ý thức được rằng sở hữu một dương vật “khủng” là cách để làm phụ nữ sung sướng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai">Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/mrlong1993kh">mrlong1993kh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-28T09:19:17+00:00" >28 Tháng Mười Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thời gian gần đây, địa ốc Long Thành ghi nhận sự sôi động trở lại, lôi cuốn mạnh mẫu tiền tài giới đầu tư... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://allsexpix.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://allsexpix.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://allsexpix.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://allsexpix.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://allsexpix.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://allsexpix.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://allsexpix.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://allsexpix.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://allsexpix.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://allsexpix.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://allsexpix.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://allsexpix.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/nha-cai-fcb8" title="Review nhà cái Fcb8 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/nha-cai-fcb8</a> <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/the-thao/arsenal-khoi-dau-te-nhat-lich-su-o-ngoai-hang-anh.html" rel="bookmark" title="Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/11/a-4362-1606707411-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/11/a-4362-1606707411-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/11/a-4362-1606707411-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/the-thao/arsenal-khoi-dau-te-nhat-lich-su-o-ngoai-hang-anh.html" rel="bookmark" title="Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh">Arsenal khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-30T16:24:14+00:00" >30 Tháng Mười Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/may-tap-duong-vat-gia-re-cai-thien-kich-thuoc-duong-vat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/may-tap-duong-vat-gia-re-cai-thien-kich-thuoc-duong-vat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng">Máy tập dương vật giá rẻ cải thiện kích thước dương...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-30T08:32:26+00:00" >30 Tháng Mười Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/lat-tay-su-that-bds-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường Đồng Nai">Lật tẩy sự thật BĐS địa ốc Long Phát lừa đảo...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-28T09:19:17+00:00" >28 Tháng Mười Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5fc5a8ba3e2bd --> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2020-12-01 02:21:46 -->