Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu

0
160

Tổ chức Hướng tới minh bạch, cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018.

</p> <p>Kết quả cho thấy, ở khía cạnh minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp, các công ty niêm yết thể hiện kết quả tốt nhất trong khía cạnh này với điểm trung bình 88%, tiếp theo là nhóm các doanh nghiệp nhà nước đạt 60%. Các doanh nghiệp FDI đứng sau cùng với điểm trung bình chỉ đạt 32%.</p> <p>Kinh nghiệm thực tế cho thấy, phần lớn các công ty con của các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam không thành lập công ty con cấp hai, cả ở trong và ngoài nước. Trường hợp này đúng với 8 trong số 15 doanh nghiệp FDI được đánh giá trong cáo cáo.<br /> </p> <p>Đối với 7 doanh nghiệp còn lại, kết quả tìm kiếm cho thấy các doanh nghiệp này có sở hữu công ty con cấp hai hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả thất vọng khi điểm trung bình của 7 doanh nghiệp này chỉ đạt 32%.</p> <p>Các doanh nghiệp như Big C, Zuellig, Pharma Vietnam và Olam Vietnam có điểm số 0%.</p> <p>“Sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực này là vấn đề và làm hạn chế khả năng nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam”, báo cáo nêu.</p> <p>Những kết quả trên cho thấy rõ sự cần thiết phải đưa ra các quy định pháp lý về công khai minh bạch cũng như các hạn chế của việc công bố thông tin tự nguyện. Việt Nam đã áp dụng các quy định về công khai thông tin đối với các doanh nghiệp, chẳng hạn như thông tin về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu, công ty con.<br /> </p> <p>Những quy định này được vận hành tốt ở hai nhóm doanh nghiệp các công ty niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước dẫn đến các thực hành tốt về minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp.</p> <p>Trong khi đó, các công ty đa quốc gia lớn có xu hướng bỏ qua việc công khai thông tin về các công ty con ở nước ngoài do đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Sự thiếu hụt thông tin này làm hạn chế khả năng giám sát của các bên liên quan tại các quốc gia nơi các công ty con này hoạt động.</p> <p>Ở khía cạnh công khai thông tin về các chương trình phòng chống tham nhũng, các doanh nghiệp nhà nước đạt điểm thấp nhất về công khai thông tin chương trình phòng chống tham nhũng. Các doanh nghiệp FDI đạt điểm cao nhất.<br /> </p> <p>Tuy không thể đánh giá được thực tế thực hiện thông qua việc công khai thông tin về chương trình phòng chống tham nhũng, nhưng mức độ công khai được xem là chỉ số quan trọng về cam kết và nỗ lực của doanh nghiệp để đấu tranh với tham nhũng.</p> <p>Còn ở khía cạnh cơ chế báo cáo theo quốc gia, khía cạnh này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam có các công ty con hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài. Đặc biệt doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong số 18 doanh nghiệp lớn nhất được khảo sát có hoạt động bên ngoài Việt Nam, không có doanh nghiệp nào công khai thông tin tài chính cơ bản tại các nơi doanh nghiệp hoạt động. </p> <p>Kết quả này do quy định pháp luật của Việt Nam không yêu cầu rõ ràng việc công khai tài chính của các công ty con, bao gồm công ty hoạt động ở bên ngoài Việt Nam. </p> <p>Báo cáo TRAC Việt Nam 2018 là báo cáo được thực hiện trên 45 doanh nghiệp lớn nhất lựa chọn từ danh sách Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2017, gồm doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các công ty niêm yết và các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.<br /> </p> <p>Thông tin được thu thập từ các trang điện tử chính thức của doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2018 đến ngày 5/6/2018. </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+FDI+thi%E1%BA%BFu+minh+b%E1%BA%A1ch+v%E1%BB%81+c%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+v%C3%A0+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+s%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu&url=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html&via=Allsexpix+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html&media=http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+FDI+thi%E1%BA%BFu+minh+b%E1%BA%A1ch+v%E1%BB%81+c%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+v%C3%A0+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+s%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+FDI+thi%E1%BA%BFu+minh+b%E1%BA%A1ch+v%E1%BB%81+c%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+v%C3%A0+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+s%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu%20-%20http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html" data-text="Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/thuong-nghi-sy-my-john-mccain-qua-doi-o-tuoi-81.html">Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain qua đời ở tuổi 81</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/hang-det-may-viet-sap-vuot-trung-quoc-chiem-linh-thi-truong-han-quoc.html">Hàng dệt may Việt sắp vượt Trung Quốc, chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://allsexpix.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-26T06:33:19+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-26T06:33:19+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://allsexpix.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Allsexpix news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f64e8431bf6c_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f64e8431bf6c" ><script>var block_td_uid_3_5f64e8431bf6c = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.id = "td_uid_3_5f64e8431bf6c"; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f64e8431bf6c_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f64e8431bf6c_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6569,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.found_posts = "2631"; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.header_color = ""; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f64e8431bf6c.max_num_pages = "439"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f64e8431bf6c); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f64e8433845a" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f64e8431bf6c" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f64e84338463" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f64e8431bf6c" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f64e8431bf6c class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-dai-thien-loc-nhung-ly-do-nen-dau-tu-du-an-sunrise-city-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Đại Thiên Lộc: Những lý do nên đầu tư dự án SUNRISE CITY thời điểm hiện tại"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Đại Thiên Lộc: Những lý do nên đầu tư dự án SUNRISE CITY thời điểm hiện tại"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-dai-thien-loc-nhung-ly-do-nen-dau-tu-du-an-sunrise-city-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Đại Thiên Lộc: Những lý do nên đầu tư dự án SUNRISE CITY thời điểm hiện tại">Địa ốc Đại Thiên Lộc: Những lý do nên đầu tư dự án SUNRISE CITY thời điểm hiện tại</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-dai-thien-loc-ra-mat-thi-truong-bds-dong-nai-du-an-sunrise-city.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Đại Thiên Lộc ra mắt thị trường BĐS Đồng Nai dự án SUNRISE CITY"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Đại Thiên Lộc ra mắt thị trường BĐS Đồng Nai dự án SUNRISE CITY"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-dai-thien-loc-ra-mat-thi-truong-bds-dong-nai-du-an-sunrise-city.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Đại Thiên Lộc ra mắt thị trường BĐS Đồng Nai dự án SUNRISE CITY">Địa ốc Đại Thiên Lộc ra mắt thị trường BĐS Đồng Nai dự án SUNRISE CITY</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-dai-thien-loc-tai-bau-bang-nong-sot-nho-cac-tuyen-tao-luc.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Đại Thiên Lộc tại Bàu Bàng nóng sốt nhờ các tuyến tạo lực"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Đại Thiên Lộc tại Bàu Bàng nóng sốt nhờ các tuyến tạo lực"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-dai-thien-loc-tai-bau-bang-nong-sot-nho-cac-tuyen-tao-luc.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Đại Thiên Lộc tại Bàu Bàng nóng sốt nhờ các tuyến tạo lực">Địa Ốc Đại Thiên Lộc tại Bàu Bàng nóng sốt nhờ các tuyến tạo lực</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/8-yeu-to-lam-cho-san-pham-king-city-cua-dia-oc-long-phat-tiep-tuc-nong.html" rel="bookmark" title="8 yếu tố làm cho sản phẩm King City của Địa ốc Long Phát “tiếp tục nóng”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="8 yếu tố làm cho sản phẩm King City của Địa ốc Long Phát “tiếp tục nóng”"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/8-yeu-to-lam-cho-san-pham-king-city-cua-dia-oc-long-phat-tiep-tuc-nong.html" rel="bookmark" title="8 yếu tố làm cho sản phẩm King City của Địa ốc Long Phát “tiếp tục nóng”">8 yếu tố làm cho sản phẩm King City của Địa ốc Long Phát “tiếp tục nóng”</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-tai-long-an-don-song-lon-do-ve-phan-khuc-nha-pho.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát tại Long An đón “sóng” lớn đổ về phân khúc nhà phố"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát tại Long An đón “sóng” lớn đổ về phân khúc nhà phố"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-tai-long-an-don-song-lon-do-ve-phan-khuc-nha-pho.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát tại Long An đón “sóng” lớn đổ về phân khúc nhà phố">Địa Ốc Long Phát tại Long An đón “sóng” lớn đổ về phân khúc nhà phố</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-ngay-cang-hut-khach.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát ngày càng hút khách"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát ngày càng hút khách"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-ngay-cang-hut-khach.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát ngày càng hút khách">Đất nền Địa Ốc Long Phát ngày càng hút khách</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f64e8431bf6c" data-td_block_id="td_uid_3_5f64e8431bf6c"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f64e8431bf6c" data-td_block_id="td_uid_3_5f64e8431bf6c"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-fdi-thieu-minh-bach-ve-cau-truc-va-ty-le-so-huu.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://allsexpix.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6569' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="9d9c6e1af9" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="122"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f64e8433ae61_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f64e8433ae61" ><script>var block_td_uid_8_5f64e8433ae61 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f64e8433ae61.id = "td_uid_8_5f64e8433ae61"; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f64e8433ae61_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f64e8433ae61_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.found_posts = "26680"; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f64e8433ae61.max_num_pages = "8894"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f64e8433ae61); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f64e8433ae61 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/tu-van-san-pham-tra-diep-ca-dokudami-orihiro-chinh-hang-so-1.html" rel="bookmark" title="Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-150x150.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-150x150.jpg 150w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-300x300.jpg 300w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-420x420.jpg 420w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/tu-van-san-pham-tra-diep-ca-dokudami-orihiro-chinh-hang-so-1.html" rel="bookmark" title="Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1">Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T14:32:05+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/tu-van-san-pham-tra-diep-ca-dokudami-orihiro-chinh-hang-so-1.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Donkivn.com xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm giúp làm đẹp da bằng sản phẩm trà thải độc diếp cá Dokudami Orihiro. Sản phẩm... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/phap-luat/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien.html" rel="bookmark" title="Thủ tục giải thể văn phòng đại diện"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giai-the-van-phong-dai-dien-nhu-the-nao-150x150.png" alt="" title="Thủ tục giải thể văn phòng đại diện"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/phap-luat/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien.html" rel="bookmark" title="Thủ tục giải thể văn phòng đại diện">Thủ tục giải thể văn phòng đại diện</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T09:35:57+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/phap-luat/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Văn phòng đại diện là một phần trong chiến lược phát triển và quảng bá hình ảnh của rất nhiều công ty, doanh nghiệp... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/san-pham-dich-vu/tinh-nang-nao-quan-trong-o-may-lanh-the-he-moi.html" rel="bookmark" title="Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/dung-cu-bao-tri-may-lanh-150x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/dung-cu-bao-tri-may-lanh-150x150.png 150w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/dung-cu-bao-tri-may-lanh.png 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/san-pham-dich-vu/tinh-nang-nao-quan-trong-o-may-lanh-the-he-moi.html" rel="bookmark" title="Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới">Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T03:06:38+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/san-pham-dich-vu/tinh-nang-nao-quan-trong-o-may-lanh-the-he-moi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới Công nghệ Inverter (biến tần) ra đời là một bước đột phá khiến cho... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://allsexpix.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://allsexpix.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://allsexpix.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://allsexpix.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://allsexpix.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://allsexpix.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://allsexpix.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://allsexpix.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://allsexpix.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://allsexpix.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://allsexpix.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://allsexpix.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/bong99" title="Link vào nhà cái Bong99 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/bong99</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/tu-van-san-pham-tra-diep-ca-dokudami-orihiro-chinh-hang-so-1.html" rel="bookmark" title="Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/suc-khoe/tu-van-san-pham-tra-diep-ca-dokudami-orihiro-chinh-hang-so-1.html" rel="bookmark" title="Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng số 1">Tư vấn sản phẩm trà diếp cá Dokudami Orihiro chính hãng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T14:32:05+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/phap-luat/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien.html" rel="bookmark" title="Thủ tục giải thể văn phòng đại diện"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giai-the-van-phong-dai-dien-nhu-the-nao-100x70.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giai-the-van-phong-dai-dien-nhu-the-nao-100x70.png 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/giai-the-van-phong-dai-dien-nhu-the-nao-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thủ tục giải thể văn phòng đại diện"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/phap-luat/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien.html" rel="bookmark" title="Thủ tục giải thể văn phòng đại diện">Thủ tục giải thể văn phòng đại diện</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T09:35:57+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/san-pham-dich-vu/tinh-nang-nao-quan-trong-o-may-lanh-the-he-moi.html" rel="bookmark" title="Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/dung-cu-bao-tri-may-lanh-100x70.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/dung-cu-bao-tri-may-lanh-100x70.png 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2020/09/dung-cu-bao-tri-may-lanh-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/san-pham-dich-vu/tinh-nang-nao-quan-trong-o-may-lanh-the-he-moi.html" rel="bookmark" title="Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới">Tính năng nào quan trọng ở máy lạnh thế hệ mới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T03:06:38+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f64e843474d2 --> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2020-09-18 17:02:59 -->