8 tháng, Việt Nam chi gần 300 triệu USD nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc

0
2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 8/2018 đạt 54 triệu USD, nâng tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 593 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Như vậy, bình quân mỗi ngày Việt Nam chi gần 2,5 triệu USD để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu.</p> <p>Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm 50,2% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này, tương ứng với khoảng 297,7 triệu USD.</p> <p>7 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu mặt hàng này tăng tại các thị trường chính như: thị trường Anh tăng 29%, Malaysia tăng 20,2%, Ấn Độ tăng 15,5%, Singapore tăng 10,8% và Đức tăng 4,4%. </p> <p>Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu giảm so với cùng kỳ năm 2017 là thị trường Nhật Bản giảm 22,5%, Thái Lan giảm 19,4% và Hàn Quốc giảm 19,3%.</p> <p>Trung bình khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 500 triệu USD để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc. Trong số này, chiếm 48% là thuốc trừ cỏ (19.000 tấn), còn thuốc trừ sâu và trừ bệnh chiếm khoảng 32% (16.400 tấn), ngoài ra còn một lượng thuốc điều hòa sinh trưởng, khoảng 900 tấn.</p> <p>Mặt khác, Trung Quốc là công xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của thế giới, chiếm 40% lượng thuốc xuất khẩu đi các nước. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật về nội địa không chỉ để bán sử dụng ở Việt Nam, mà còn phối trộn, sang chai đóng gói và xuất đi các nước khác.</p> <p>Vì thủ tục nhanh gọn, thuận tiện trong vận chuyển, giá cả cạnh tranh, và đặc biệt, các nhà nhập khẩu của Việt Nam có thể đặt hàng trực tiếp các nhà sản xuất Trung Quốc theo nhu cầu của thị trường Việt Nam, nên việc nhập khẩu thuốc trừ sâu từ Trung Quốc ngày một gia tăng.</p> <p>Bên cạnh đó, dù là nước nông nghiệp, lượng thuốc trừ sâu sử dụng nhiều nhưng Việt Nam phải nhập khẩu gần như 100% thuốc trừ sâu, do không đủ năng lực, trình độ để sản xuất.</p> <p>Ngoài thuốc trừ sâu, Việt Nam cũng nhập khẩu rất nhiều phân bón. Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 8 năm 2018 đạt 304 nghìn tấn với giá trị 88 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2018 đạt 2,8 triệu tấn và 794 triệu USD, giảm 16,4% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Nguồn phân bón nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2018 cũng chủ yếu từ Trung Quốc và Nga, chiếm 45,7% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2F8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=8+th%C3%A1ng%2C+Vi%E1%BB%87t+Nam+chi+g%E1%BA%A7n+300+tri%E1%BB%87u+USD+nh%E1%BA%ADp+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u+Trung+Qu%E1%BB%91c&url=http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2F8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html&via=Allsexpix+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://allsexpix.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://allsexpix.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html&media=http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=8+th%C3%A1ng%2C+Vi%E1%BB%87t+Nam+chi+g%E1%BA%A7n+300+tri%E1%BB%87u+USD+nh%E1%BA%ADp+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u+Trung+Qu%E1%BB%91c" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=8+th%C3%A1ng%2C+Vi%E1%BB%87t+Nam+chi+g%E1%BA%A7n+300+tri%E1%BB%87u+USD+nh%E1%BA%ADp+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u+Trung+Qu%E1%BB%91c%20-%20http%3A%2F%2Fallsexpix.com%2Fnha-dat%2F8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://allsexpix.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://allsexpix.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" data-text="8 tháng, Việt Nam chi gần 300 triệu USD nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/ong-trump-co-the-ap-thue-len-200-ty-usd-hang-trung-quoc-vao-tuan-toi.html">Ông Trump có thể áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc vào tuần tới</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/vnpt-ba-do-cua-chinh-quyen-dien-tu.html">VNPT, “bà đỡ” của chính quyền điện tử</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://allsexpix.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-30T04:58:41+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-30T04:58:41+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://allsexpix.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Allsexpix news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="8 tháng, Việt Nam chi gần 300 triệu USD nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5bed920c7ec75_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5bed920c7ec75" ><script>var block_td_uid_3_5bed920c7ec75 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5bed920c7ec75.id = "td_uid_3_5bed920c7ec75"; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5bed920c7ec75_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5bed920c7ec75_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":7510,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.post_count = "6"; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.found_posts = "1846"; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.header_color = ""; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5bed920c7ec75.max_num_pages = "308"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5bed920c7ec75); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5bed920c879ec" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5bed920c7ec75" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5bed920c87a40" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5bed920c7ec75" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5bed920c7ec75 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html" rel="bookmark" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html" rel="bookmark" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng">Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/cmt-du-kien-mua-them-co-phieu-quy-truoc-khi-chuyen-xuong-san-upcom.html" rel="bookmark" title="CMT dự kiến mua thêm cổ phiếu quỹ trước khi chuyển xuống sàn UpCom"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="CMT dự kiến mua thêm cổ phiếu quỹ trước khi chuyển xuống sàn UpCom"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/cmt-du-kien-mua-them-co-phieu-quy-truoc-khi-chuyen-xuong-san-upcom.html" rel="bookmark" title="CMT dự kiến mua thêm cổ phiếu quỹ trước khi chuyển xuống sàn UpCom">CMT dự kiến mua thêm cổ phiếu quỹ trước khi chuyển xuống sàn UpCom</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/ceo-san-tien-ao-coinbase-thanh-ty-phu.html" rel="bookmark" title="CEO sàn tiền ảo Coinbase thành tỷ phú"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="CEO sàn tiền ảo Coinbase thành tỷ phú"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/ceo-san-tien-ao-coinbase-thanh-ty-phu.html" rel="bookmark" title="CEO sàn tiền ảo Coinbase thành tỷ phú">CEO sàn tiền ảo Coinbase thành tỷ phú</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-15-11-bat-ngo-do-chi-so-luc-dong-cua.html" rel="bookmark" title="Chứng khoán chiều 15/11: Bất ngờ đỡ chỉ số lúc đóng cửa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chứng khoán chiều 15/11: Bất ngờ đỡ chỉ số lúc đóng cửa"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-15-11-bat-ngo-do-chi-so-luc-dong-cua.html" rel="bookmark" title="Chứng khoán chiều 15/11: Bất ngờ đỡ chỉ số lúc đóng cửa">Chứng khoán chiều 15/11: Bất ngờ đỡ chỉ số lúc đóng cửa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/ha-noi-cong-khai-125-don-vi-no-hon-110-ty-dong-tien-thue-phi.html" rel="bookmark" title="Hà Nội công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hà Nội công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/ha-noi-cong-khai-125-don-vi-no-hon-110-ty-dong-tien-thue-phi.html" rel="bookmark" title="Hà Nội công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí">Hà Nội công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/nguoi-thua-ke-lg-phai-nop-thue-630-trieu-usd.html" rel="bookmark" title="Người thừa kế LG phải nộp thuế 630 triệu USD"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Người thừa kế LG phải nộp thuế 630 triệu USD"/></a></div> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/nguoi-thua-ke-lg-phai-nop-thue-630-trieu-usd.html" rel="bookmark" title="Người thừa kế LG phải nộp thuế 630 triệu USD">Người thừa kế LG phải nộp thuế 630 triệu USD</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5bed920c7ec75" data-td_block_id="td_uid_3_5bed920c7ec75"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5bed920c7ec75" data-td_block_id="td_uid_3_5bed920c7ec75"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://allsexpix.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='7510' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="f760ad6178" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="15"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5bed920c8a63a_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5bed920c8a63a" ><script>var block_td_uid_8_5bed920c8a63a = new tdBlock(); block_td_uid_8_5bed920c8a63a.id = "td_uid_8_5bed920c8a63a"; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5bed920c8a63a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5bed920c8a63a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.post_count = "3"; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.found_posts = "19025"; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.header_color = "#"; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5bed920c8a63a.max_num_pages = "6342"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5bed920c8a63a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5bed920c8a63a class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html" rel="bookmark" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html" rel="bookmark" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng">Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-15T09:00:06+00:00" >15 Tháng Mười Một, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Khu căn hộ cao cấp Mon City Mỹ Đình đầu tư bởi Công ty HD Mon Holdings tầm nhìn bao quát khu yên tĩnh... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/mot-so-mau-phong-ngu-dep-voi-dien-tich-nho-den-lon.html" rel="bookmark" title="Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/phong-ngu-12m2-150x150.jpg" alt="" title="Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/mot-so-mau-phong-ngu-dep-voi-dien-tich-nho-den-lon.html" rel="bookmark" title="Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn">Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that" class="td-post-category">Nội ngoại thất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-15T04:26:30+00:00" >15 Tháng Mười Một, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/mot-so-mau-phong-ngu-dep-voi-dien-tich-nho-den-lon.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Phòng ngủ hiện nay có rất nhiều phong cách thiết kế khác nhau tùy thuộc vào diện tích cũng như sở thích của từng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/kich-thuoc-phong-ngu-toi-thieu-bao-nhieu-m2-thi-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/thiet-ke-phong-ngu-150x150.jpg" alt="" title="Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/kich-thuoc-phong-ngu-toi-thieu-bao-nhieu-m2-thi-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý">Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that" class="td-post-category">Nội ngoại thất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://allsexpix.com/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-15T03:37:02+00:00" >15 Tháng Mười Một, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/kich-thuoc-phong-ngu-toi-thieu-bao-nhieu-m2-thi-hop-ly.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Diện tích căn phòng đảm bảo cho không gian thoáng đãng và rộng rãi nhất định, phòng khách cho đến phòng ngủ cần tính... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://allsexpix.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://allsexpix.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://allsexpix.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://allsexpix.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://allsexpix.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://allsexpix.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://allsexpix.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://allsexpix.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://allsexpix.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://allsexpix.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://allsexpix.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://allsexpix.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://allsexpix.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://allsexpix.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://allsexpix.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html" rel="bookmark" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/nha-dat/chung-cu-mon-city-my-dinh-san-pham-da-dang.html" rel="bookmark" title="Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng">Chung cư Mon City Mỹ Đình sản phẩm đa dạng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-15T09:00:06+00:00" >15 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/mot-so-mau-phong-ngu-dep-voi-dien-tich-nho-den-lon.html" rel="bookmark" title="Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/phong-ngu-12m2-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/phong-ngu-12m2-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/phong-ngu-12m2-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/mot-so-mau-phong-ngu-dep-voi-dien-tich-nho-den-lon.html" rel="bookmark" title="Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến lớn">Một số mẫu phòng ngủ đẹp với diện tích nhỏ đến...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-15T04:26:30+00:00" >15 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/kich-thuoc-phong-ngu-toi-thieu-bao-nhieu-m2-thi-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/thiet-ke-phong-ngu-100x70.jpg" srcset="http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/thiet-ke-phong-ngu-100x70.jpg 100w, http://allsexpix.com/wp-content/uploads/2018/11/thiet-ke-phong-ngu-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://allsexpix.com/noi-ngoai-that/kich-thuoc-phong-ngu-toi-thieu-bao-nhieu-m2-thi-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp lý">Kích thước phòng ngủ tối thiểu bao nhiêu m2 thì hợp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-15T03:37:02+00:00" >15 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5bed920c97b9f --> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://allsexpix.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.8'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://allsexpix.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 2.7 on 2018-11-15 15:34:36 -->